Tanulmány: itt

Szerző

Maár Kitti - Varga Gergely István - Kovács Bence - Schütz Oszkár - Tihanyi Balázs - Nyerki Emil - Raskó István - Pálfi György - Maróti Zoltán - Neparáczki Endre - Török Tibor

Cím

A X-XI. századi Kárpát-medencei köznép anyai vonalainak jellemzése archeogenetikai módszerekkel

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2021. 281-309.
DOI: https://doi.org/10.53644/MKIE.2021.281

Absztrakt

A honfoglaló magyarok nomád csoportjai meghatározó szerepet játszottak a magyar őstörténetben, de genetikai adatok csak a bevándorló elit rétegből állnak rendelkezésre. A X-XI. századi Kárpát-medencei maradványok nagy része a köznéphez tartozik, akiknek származása és a bevándorló elithez való viszonya széles körben vitatott. A mitogenom-szekvenciákat 202 egyedből nyertük ki újgenerációs szekvenálás és hibridizációs dúsítás kombinációjával. A filogenetikai vizsgálatokhoz Median-Joining Network-elemzést használtunk. A köznépi populációt 87 ősi eurázsiai populációval hasonlítottuk össze szekvenciaalapú (Fst) és haplocsoport-alapú populációgenetikai módszerekkel. A köznép haplocsoport-összetétele markánsan eltér az elitétől, és az elittel ellentétben a köznép európai populációkkal csoportosult. Emellett a megfigyelhető alhaplocsoport-megoszlás az elit és a köznép közötti keveredést jelzi. A X-XI. századi köznép többsége nagy valószínűséggel a Kárpát-medence ősi helyi lakosságát képviseli, amely keveredett a keleti eredetű bevándorló csoportokkal
(akik között voltak honfoglaló magyarok is).

Kulcsszavak

régészeti genetika, archaikus DNS, mitogenom, filogenetika, populációgenetika