Tanulmány: itt

Szerző

Szőnyi Vivien

Cím

Közösségi táncalkalmak egy moldvai magyar településen

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2021. 403–423.
DOI: https://doi.org/10.53644/MKIE.2021.403

Absztrakt

A tanulmány a moldvai Magyarfalu táncéletével, azon belül is a kalendáriumi ünnepekhez (karácsony, szilveszter, újév, vízkereszt, húshagyat, húsvét, pünkösd, templombúcsú) és az emberi életfordulókhoz (keresztelő, lakodalom, születésnap) kapcsolódó, a szórakozás rendszeres (vasárnapi tánc, guzsalyas, diszkotéka, diszkó) és spontán (társasmunka, házibuli) táncalkalmaival, valamint a hagyományőrző tevékenységhez köthető táncos eseményekkel (táncpróba, előadás, táncház) foglalkozik. Az egyes táncalkalmak helyszíne (nyilvános vagy privát, kültéri vagy beltéri), ideje és időpontja (nappali vagy esti), valamint részvevőinek életkora és családi állapota közösségileg meghatározott, azonban a helyi normák és szokások a kutatás által figyelemmel kísért időszak alatt, tehát a múlt század közepe óta jelentős átalakuláson mentek keresztül. Az adatközlői elbeszélésekre és a kutató saját megfigyeléseire támaszkodó tanulmány Magyarfalu folyamatosan változó tánckultúrájához szeretné közelebb vinni az olvasót, ezzel együtt pedig a moldvai magyarság táncfolklorisztikai megismeréséhez kíván hozzájárulni.

Kulcsszavak

táncalkalom, ünnep, szórakozás, hagyományőrzés, Moldva