Tanulmány: itt

Szerző

Babucs Zoltán

Cím

Sportember, művészpolihisztor és tartalékos huszártiszt: Manno Miltiades

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2021. 15–48.
DOI: https://doi.org/10.53644/MKIE.2021.15

Absztrakt

Manno Miltiades (1879–1935) kora egyik legismertebb „reneszánsz embere” volt, aki sportolóként és képzőművészként szerzett hírnevet, s tartalékos huszártisztként a Nagy Háborúban is küzdött. Nevéhez fűződik a „szegedi gondolat” „Horthy!” feliratú plakátja, a Horthy-kor egyik legemblematikusabb alkotása. Az MTI korabeli nekrológja tömören foglalta össze nagyívű életútját: „Abban az időben kezdte el a versenyszerű sportolást, amikor még igen kevesen foglalkoztak vele. Alig 18 éves korában Magyarország országúti kerekpáros bajnoka lett. Ezután a BTC [Budapesti Torna Club] színeiben labdarugóként tűnt fel. Mint középcsatár nagy nevet szerzett az akkori bajnokcsapatban. Azután a
korcsolyázásban ért el maradandó sikereket. Sokszoros gyorskorcsolyázó bajnok és rekorder volt. Később mint a Pannónia EC [Evezős Club] és a Hungária EE [Evezős Egylet] evezőse aratta egyik győzelmet a másik után. […] A világháborúban mint honvédhuszár százados vitézül harcolt és több kitüntetésben részesült. […] A sport mellett azonban a művészetekről sem feledkezett meg. Már békében közfeltűnést keltettek új stílust jelentő plakátjai, amelyek annyira megnyerték a közönség tetszését, hogy még külföldön is, […] minden valamirevalóversenyt Manno-plakáton hirdettek. Mint festőművész szintén a legelsők közé tartozott. 1932-ben a los-angelesi olimpiai játékokon szobraival második dijat nyert. Ezenívül mint karikatúra rajzoló is országos nevet szerzett. A legutóbbi években a magy. kir. Toldy [sic!] Miklós Honvéd-sportoktató és tanárképző intézet tanára volt.”

Kulcsszavak

all-round sportsman, gólkirály, művész-polihisztor, tartalékos huszártiszt, szellemi olimpia