Tanulmány: itt

Szerző

Sashalmi-Fekete Tamás - Németh Zsolt - Gondos Béla

Cím

A Szent László-legenda falképciklusok földrajzi elhelyezkedése és rendszerezése

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2021. 335–353.
DOI: https://doi.org/10.53644/MKIE.2021.335

Absztrakt

Jelen tanulmányban a 2022-es állapotnak megfelelő, táblázatba foglalt teljes listáját adjuk a Kárpát-medencében jelenleg ismert Szent László- legenda falképciklusoknak. Tájegységenkénti bontásban, betűrendben soroljuk fel az alkotásokat, ötfokú skálán minősítve az állapotukat. A helyszíneket térképeken is feltüntetjük: egy összegzőn és két, a legsűrűbb előfordulásokat nagyobb felbontásban bemutató résztérképen, amelyek szintén feltüntetik a falképciklusok állapotát. A 67 tételnyi (66 helység, Sepsibesenyőn ugyanis két
ízben is megfestették), minden korábbi adatbázisnál nagyobb korpusz meggyőzően mutatja, hogy a magyarság számára mennyire fontos volt a legenda megjelenítése templomai falain, s egyben láttatja azokat a területeket, ahol a falképciklusok a legnagyobb számban ismertek. A legtöbb Erdélyben (31), valamint a Felvidéken (24) található: a legújabban előkerült kifestések még jobban kiemelték a túlsúlyukat e két tájegységen. Új területként lépett be Szlavónia, ahol a közelmúltban két ciklust is feltártak. Felsoroltuk azokat a helyeket is, ahol további falképciklusok lappanghatnak.

Kulcsszavak

Szent László-legenda falképciklus, területi megoszlás, állapot