Tanulmány: itt

Szerző

Severino-Varsányi Orsolya

Cím

Arab források a hunokról. A forrásanyag tudománytörténeti rendszerezése, műfaji besorolása

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2020. 379–402.
DOI: https://doi.org/10.53644/MKIE.2021.379

Absztrakt

Jelen tanulmány számba veszi, rendszerezi és elsősorban tudományterületi besorolás szempontjából osztályozza azokat a forrásokat, melyek a heftalitákról említést tesznek. Ennek a besorolásnak az a célja, hogy felhívja a figyelmet a történelmi szövegek mellett a földrajzi, irodalmi és vallástudományi szövegek jelentőségére is. A tanulmány emellett értékeli, hogy egy ilyen szélesebb spektrumú forrásanyag milyen mértékű tudományos nóvummal szolgálhat, valamint hogy az eddig a heftalitákra vonatkozó, arab nyelvű és számba nem vett források milyen módon erősítik meg a heftalitákra vonatkozó eddigi ismereteket.

Kulcsszavak

heftaliták, arab források, szászánida uralkodók