Tanulmány: itt

Szerző

Fabó Edit

Cím

A magyar fogadalomtétel. Az 1881-es lourdes-i magyar zarándoklat

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2021. 81–110.
DOI: https://doi.org/10.53644/MKIE.2021.81

Absztrakt

Az 1858-ban történt franciaországi jelenés után Lourdes zarándokhellyé vált, ahol további rendkívüli eseményeket jegyeztek le. Az észlelt tüneményben megjelenő „hölgyet” Szűz Máriával azonosították, később a csodás történéseket a katolikus egyház elismerte. Magyarországról is sokan keresték fel a kegyhelyet, amely a magyarok szempontjából egyébként is kitüntetett figyelemben részesült, hiszen Szűz Máriában az ország oltalmazóját tisztelték. 1881 augusztusában nemzeti zarándoklat indult Lourdes-ba. Az útrakelők közt volt számos főrangú egyházi és világi méltóság. Az arisztokrácia alkotta a vezetőséget, azaz gróf Apponyi György és gróf Cziráky János elöljárósága mellett gróf Győry Teréz és gróf Szapáry Béláné képviselte a résztvevő hölgyeket. A katolikus egyház részéről Nogáll János nagyváradi püspök vezette a tiszteletadó csoportot, aki egyúttal elmondta a fogadalmi imát a szeplőtelen Szent Szűzhöz 1881. augusztus 4-én. A menet tagjai azok a konzervatív felfogású hívő politikusok és egyházi személyiségek voltak, akik még a katolicizmus megújulásában bíztak az 1880- as években, és zarándokútjukkal is ki akarták fejezni elköteleződésüket, hogy ehhez megerősítessék az égi támogatás is.

Kulcsszavak

zarándoklat, Szűz Mária, Magyarország, fogadalom, zászló, ezüst szív, Lourdes