A 2022-es év legnagyobb magyar online találkozója keretében “Múltunk tesz újra naggyá minket - Őseink történetének kutatása a Kárpát-medencétől Belső-Ázsiáig” címmel tartott előadást (...)


A Rákóczi Ferenc által a 18. század elején vezetett szabadságharc története – különösen annak katonai vonatkozásai – kevés helyet kapott a magyar történelemről szóló munkákban.


A tokaji aszú talán elsőként tett szert nemzetközi hírnévre a hungarikum termékeink közül. Több évszázadon át bukkant fel újra és újra egy különös hiedelem a tokaji borral, (...)


Immár ötven esztendeje, 1972. december 10-én hunyt el a múlt század egyik legkiválóbb klasszika-filológusa, magyarságkutatója, aki nem csupán őstörténetünk forrásait vizsgálta, hanem egyúttal a bizánci–magyar kapcsolatoknak is kiváló ismerője volt.
A III. Magyar Nyelvjárások Napja alkalmából tartott tudományos konferenciát a Magyarságkutató Intézet 


Minden országot napok alatt leigázott seregével Batu kán, a sztyeppe kegyelmet nem ismerő ura.Horváth Ciprián tudományos munkatársunk legújabb, "Honfoglalás és kora Árpád-kori sírok, temetők és szórványleletek a Nyugat-Dunántúlon I." című (...)