Borvendég Zsuzsanna tudományos munkatársunkkal készült beszélgetés jelent meg a Vasarnap.hu oldalán Tóth Gábor tollából. "Idehaza az agrotechnikai módszerek sokkal fejlettebbek voltak már a második világháború előtt, mint Oroszországban. A magyar gazdáknak megvolt az évszázados tudása arról, hogy melyik földbe mit és hogyan kell termeszteni. 


1914. december 21-én született Győrben, protestáns családban; apja lelkész és Bibliatudós volt. Győri és ceglédi elemi és középiskolai tanulmányai után 1932-ben kezdte meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen teológia és nyelvészet szakokon. Érdeklődése középpontjába a sémi filológia került, leginkább az Ószövetség nyelvei vonzották. 


FŐVÉDNÖK: DR. VÍZKELETY MARIANN a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke 
VÉDNÖKÖK: DR. PÁLFI JÓZSEF a Partiumi Keresztény Egyetem rektora és DR. HORVÁTH-LUGOSSY GÁBOR a Magyarságkutató Intézet főigazgatója


A vármegyerendszer írott forrásokkal is adatolt kialakítását Szent Istvánhoz köthetjük, aki területi egységeken alapuló rendszer keretében szervezte meg az ország közigazgatását. Minden vármegye központja értelemszerűen egy vár volt, melyhez tartozó birtokok alkották a vármegye területét. A vármegyék Magyarország teljes területét lefedték – a közigazgatás ezáltal mindenütt biztosított volt.


Az ispánsági rendszert Szent István korától tudjuk nyomon követni, korábbi adat ispánokra nincs, viszont a vármegyék kialakulásához hasonlóan az ispáni tisztség is bizonyosan korábban kialakulhatott már, hiszen a földrajzi-területi alapon kialakított közigazgatási egységeket minden bizonnyal a honfoglalás korában is vezette egy vezető (...)


Mert tudták: a magyarságot a Kárpát-medencében csak őseink tisztelete, hagyományaink ápolása, gyakorlása, átörökítése tartja meg. 


Az 1956-os hősök újratemetésének évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen Horváth-Lugossy Gábor a Magyarságkutató Intézet főigazgatója is elhelyezte az emlékezés virágait, (...)


"...a világ magyarsága színe-javának, elismerésül történelmünk ápolásáért, jelenünk tiszta magyar kultúrájáért, az új nemzedékek neveléséért." 


További kulturális- és tudományos együttműködések létrehozásáról, előkészítéséről egyeztett Mustafa Dillioglu a Maarif Iskolák Magyarországi szervezetének vezetője és Horváth-Lugossy Gábor, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója.


II. József 1790. február 20-i halálának idején a Habsburg Monarchia rendkívül nehéz helyzetben volt. A törökök elleni háború a kezdeti kudarcokat követően 1789-ben Belgrád elfoglalásával, a boszniai török határvédelem áttörésével és a Havasalföldre való betöréssel végre sikeres fordulatot vett, (...)