Tanulmány: itt

Szerző

Babucs Zoltán

Cím

Jászberényi gumihuszárok és páncélosok a gyorshadtest kötelékében (1941)

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2020. 13–38.
DOI: https://doi.org/10.53644/MKIE.2020.13

Absztrakt

Csak 1938-tól indulhatott meg a Magyar Királyi Honvédség fejlesztése, amely a szomszédos államokkal szemben megvívandó revíziós háborúra és nem a Szovjetunió ellen készülődött. A gyorshadtestet 1941. június 27. után vetették be a „bolsevizmus elleni keresztes hadjáratban”, kötelékébe tartozott a jászberényi 9. kerékpáros-harckocsi zászlóalj, amelynek átszervezése még tartott: 1. és 2. százada kerékpáros maradt, de a zászlóaljtörzs, a 3. és a 4. század 39 db 38 M. Toldi (A20 és B20) könnyűharckocsit kapott. A jászberényiek július 13-án estek át a véres tűzkeresztségen Antonovka–Filjanovka térségében. Páncélosaik a Donyec menti Izjumig jutottak el, műhely alosztálya és két kerékpáros százada Obertynben maradt hadtestközvetlenként. A hadműveletek során kiderült, hogy a Toldi a szovjet harckocsikkal és páncéltörő lövegekkel szemben tűzerő- és páncélvédettség szempontjából alulmaradt, egyetlen erénye gyorsaságában és mozgékonyságában rejlett.

Kulcsszavak

hadseregfejlesztés, gyorshadtest, Toldi könnyűharckocsi, kerékpárosok, Vörös Hadsereg, keleti hadműveleti terület