Tanulmány: itt

Szerző

Gulyás László

Cím

Linder, Bartha, Károlyi, Festetics, Böhm, avagy hadügyminiszter-keringő a hadban álló Magyarországon

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2020. 187–208.
DOI: https://doi.org/10.53644/MKIE.2020.187

Absztrakt

A padovai fegyverszünet megkötése (1918. november 3.) után Köztes-Európa számos pontján heves harcok bontakoztak ki az éppen széteső, illetve formálódó államok között. Ezek a háborúk különösen nagy intenzitással folytak a Kárpát-medencében, ahol az összeomló Magyar Királyságot négy hadsereg – a csehszlovák, a román, a szerb és a francia – támadta. Ez a négy hadsereg 1918. november elejétől 1919. március közepéig nagy kiterjedésű területeket foglalt el a magyar államból. Eközben Budapesten megdöbbentő eseménysor zajlott le: a magyar hadügyminisztérium élén 5 hónap alatt öt hadügyminiszter követte egymást, úgymint: Linder Béla, Bartha Albert, Károlyi Mihály, Festetics Sándor és Böhm Vilmos. Ráadásul ezen miniszterek mellett a katonai ügyek intézésébe beleszólt Friedrich István mint hadügyi államtitkár és Pogány József mint a Budapesti Katonatanács elnöke. 
Tanulmányunkban bemutatjuk, hogy 1918. október 31-től 1919. március 21-ig hogyan és miért követte egymást az 5 hadügyminiszter, valamint rövidre sikeredett hivatali idejük alatt milyen konkrét lépéseket tettek az új magyar hadsereg megteremtése érdekében.

Kulcsszavak

Magyarország története 1918–1919, Károlyi Mihály miniszterelnök, magyar hadügyminiszterek 1918–1919