Tanulmány: itt

Szerző

Vajda András

Cím

A disznótartás szerepének alakulása a Maros mentén

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2020. 581–604.
DOI: https://www.doi.org/10.53644/MKIE.2020.581

Absztrakt

A disznó évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszott a magyar parasztság életében, és máig fontos szerepe van a vidéki lakosság éves húsigényeinek kielégítése szempontjából. A tanulmány a disznótartáshoz kapcsolódó hagyományokat, ezek változását és a változást kiváltó gazdasági, társadalmi és kulturális okokat igyekszik bemutatni és értelmezni. A kutatás abból a felismerésből indul ki, hogy az elmúlt közel száz évben folyamatosan változtak a disznótartás körülményei, ahogyan megváltozott a társadalmon belül a disznó(tartás)hoz fűződő viszony is.
A tanulmány a disznótartás történeti alakulását mutatja be statisztikai adatok és archív dokumentumok segítségével, valamint elkészíti a disznótartás recens gyakorlatának és a hozzá kapcsolódó gyakorlatok és hagyományok leírását. A két folyamat összehasonlítása során az válik láthatóvá, hogy a disznóölés és disznófogyasztás hagyománya hogyan alakul át a vidéki közösségek esetében.
A disznótartáshoz való közösségi viszonyulás esetében az a legizgalmasabb, hogy miközben egyre több háztartás esetében szűnik meg a mezőgazdálkodás mint alap- vagy kiegészítő foglalkozás, a disznóölés –  mint a család éves hússzükségletét biztosító társadalmi gyakorlat – továbbra is jelentős szerepet játszik a település életében.

Kulcsszavak

disznótartás, gazdasági gyakorlatok, életmód, familiarizáció, modernizáció