Tanulmány: itt

Szerzők

Gallina Zsolt, Gulyás Gyöngyi, Horváth Ciprián, Knipl István, Makoldi Miklós

Cím

10. századi sírok Kiskunfélegyháza–Terjék-tanya lelőhelyről

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2020. 345–374.
DOI: https://www.doi.org/10.53644/MKIE.2020.345

Absztrakt

Kiskunfélegyháza–Terjék-tanya lelőhelyen a Kiskun Múzeum és a Magyarságkutató Intézet Régészeti Kutatóközpontja közös projekt keretében végezte el egy 10. századi honfoglaló temető teljes feltárását 2020 áprilisában. A temető – részben homokbányászás, részben fémkeresős kincskereső tevékenység miatt – jelentékenyen bolygatott volt, egy sírjának feltárását pedig már 2018-ban elvégezték. A temető egy kis sírszámú, egysoros temetkezési hely, melynek használata a 10. század középső évtizedeire datálható. A 11. számú sír volt a legkevésbé bolygatott temetkezés, benne egy torques-zel, pántkarpereccel, ezüstveretekkel, kauricsigával és egy ruhára varrt, 931-re keltezhető ezüstpénzzel felékszerezett nő maradványai feküdtek. A temető egy rangosabb honfoglaló magyar közösség vagy család temetkezési helye lehetett, hiszen az ezüst ékszereken kívül csizmaveretek, egy arany hajkarika és lószerszámok is előkerültek a lelőhelyről.

Kulcsszavak

honfoglaló magyar temető, régészeti feltárás, Kiskunfélegyháza, ezüstleletek, 10. század