Tanulmány: itt

Szerzők

Nagy L. Péter, Neparáczki Endre, Kásler Miklós

Cím

Az Árpád-ház filogenetikai eredetének meghatározása III. Béla apai ágának elemzése alapján

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2020. 375–394.
DOI: https://www.doi.org/10.53644/MKIE.2020.375

Absztrakt

Célunk az Árpád-ház eredetének feltárása volt az eredetileg a székesfehérvári székesegyházban eltemetett III. Béla magyar király (1172–1196) és további 8 személy (6 férfi, 2 nő) csontvázmaradványaiból származó DNS genomszekvenálásával. Az Y-kromoszóma-elemzés megállapította, hogy két egyed, III. Béla és a HU52 jelzetű, az R-Z2125 haplocsoportba tartozik, amelyeknek eloszlása Délkelet-Ázsia közelében koncentrálódik, másodlagos kiterjedése a mai Irán, a Volga uráli térsége és a Kaukázus térsége. Ezekről a területekről 4340 egyed genomját szekvenáltuk, és az így kapott mintaszettből 208 esetben állapítottuk meg, hogy az R-Z2123-as haplocsoportba tartoznak. Ezekből az adatokból megállapítottuk, hogy az Árpád-ház legközelebbi rokonai (az R-SUR51) a modern kori Baskíriából származtak, elsősorban az Oroszországban található Baskíriából, annak Burzjan és Abzelil járásaiból. Elemzésünk feltárta olyan SNP-k meglétét is, amelyek egy új, Árpád-ház-specifikus R-ARP haplocsoportot határoznak meg.
Az R-Z2123 nagy felbontású filogenenetikai kontextusában az első magyar királyi dinasztia eredete az Észak-Afganisztán környéki régiókban jelölhető meg, körülbelül 4500 évvel ezelőttire tehető, és a baskírokat azonosítja legközelebbi rokonként. A két népesség szétválásának időpontja pedig az időszámításunk szerinti első évezred eleje.

Kulcsszavak

magyar őstörténet, Árpád-ház, III. Béla király, R1a, R-Z2123, R-SUR51, R-ARP, baskírok