Tanulmány: itt

Szerző

Raffay Andrea

Cím

Egy világhírű magyar írónő, báró Orczy Emma és A Vörös Pimpernel

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2020. 475–494.
DOI: https://www.doi.org/10.53644/MKIE.2020.475

Absztrakt

A tanulmány célja a magyar irodalom-történetírás által eddig elhanyagolt Orczy Emma bárónő konzervatív szemléletű munkásságának bemutatása. A tanulmány ismerteti a bárónő műveit, különös tekintettel A Vörös Pimpernel és a Pimpernel Erdélyben című, legnagyobb, a magyarok szempontjából legfontosabb írásaira, azok eszmetörténeti hátterére s életrajzi adalékokat is tartalmaz a bárónő és édesapja, Orczy Bódog báró regényes életútjával kapcsolatban. Orczy a magyar nemzettudatot erősítő művei a magyar történelemben végbemenő folyamatok és a két nagy eszmetörténeti irányzat (konzervativizmus és liberalizmus) megértéséhez is közelebb viszik az olvasót, ezáltal írásai megismerése minden művelt magyar embernek önmaga iránt való kötelessége. E tanulmány pedig – az Orczy Emma bárónő által megteremtett, a magát ma is, a bárónő idejében is kivételesen kevés számban képviseltető típusnak, a gentleman mintaképének, vagyis a Vörös Pimpernelnek bemutatásával – ehhez kíván hozzájárulni.

Kulcsszavak

Orczy Emma bárónő, Eszmetörténeti irányzatok, Nagy Francia Forradalom, Orczy Bódog báró, Konzervatív szemléletű irodalmi munkásság, Konzervativizmus, Liberalizmus, A Vörös Pimpernel, Pimpernel Erdélyben, A gentleman mintaképe