Tanumány: itt

Szerző

Jeney János

Cím

Magyarországról készített térképek az Amerikai Földrajzi Társaságnál

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2020. 259–284.
DOI: https://www.doi.org/10.53644/MKIE.2020.259

Absztrakt

Gróf Teleki Pál már 1918 végén látta, hogy Magyarország nagyon gyenge pozícióban van a háborút lezáró béketárgyalásokon. A diplomáciai kapcsolat felvétele nem volt lehetséges, ezért Teleki az informális kapcsolatokat akarta kihasználni. Ismerte a győztes kormányok mellett dolgozó földrajztudósokat és néhányukkal levelezett. 1919 januárjában egy amerikai misszió tagjaként Teleki barátja, Lawrence Martin járt Budapesten. Ekkor a magyar delegáció anyaga készülőben volt, viszont Teleki így is adott Martinnak térképeket. Ezek egy része később csak az amerikaiak által került Párizsba, és mikor ők távoztak, ezen anyagokat magukkal vitték.  Az Amerikai Földrajzi Társaság a kisantant országoktól és a britektől is kapott térképeket, igaz a britektől kapott térképeket nem vették be az amerikai delegáció anyagai közé. A térképek tartalmának elemzése után egyértelmű, hogy miért állította Lawrence Martin 1923-ban, hogy a magyar kormány szolgáltatta a legpontosabb térképeket a béketárgyalásokra.

Kulcsszavak

Teleki, Bowman, Martin, Trianon, néprajzi térkép, Amerika, Amerikai Földrajzi Társaság, békediktátum