Tanulmány: itt

Szerző

Eőry Vilma

Cím

A Kárpát-medencei magyar kisebbség nyelvstratégiája

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2020. 111–136.
DOI: https://doi.org/10.53644/MKIE.2020.111

Absztrakt

A Kárpát-medencei magyar nemzeti kisebbségi közösségek jelentősége nagyságuknál fogva kiemelkedő a magyar nyelvi és kultúrközösség, a magyar nemzet számára, fennmaradásuk veszélyeztetettsége miatt pedig kiemelt figyelmet érdemelnek. Magyarnak maradásuk, magyar identitásuk és magyar nyelvük megőrzésének minél hatékonyabb biztosítása – a kisebbségi közösségek önfenntartó és -építő tevékenysége mellett – a magyarországi nemzeti nyelvstratégián alapuló cselekvésnek fontos és folyamatos feladata.
A tanulmánynak az célja, hogy a Magyarországgal szomszédos hét országban kisebbségben élő magyarok nyelvi, nyelvhasználati, ezzel összefüggésben demográfiai, nyelvi jogi, kétnyelvűségi, nyelvválasztási stb. helyzetének közös vonásait emelje ki elsősorban a helyi magyar kutatók felmérései, tapasztalatai, tanulmányai alapján, majd megfogalmazza a megmaradást erősítő általános, a Kárpát-medencei magyar kisebbségi közösségek összességére vonatkozó stratégiai feladatokat.

Kulcsszavak

autochton kisebbség, nemzeti kisebbség, identitás, térvesztés, kétnyelvűség, kisebbségi nyelvi jogok, nyelvhasználati színterek, anyanyelvű oktatás, stratégiai tervezés