Tanulmány: itt

Szerző

Bódi Zoltán

Cím

Nyelvi identitásunk a virtuális térben

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2020. 71–88.
DOI: https://doi.org/10.53644/MKIE.2020.71

Absztrakt

A digitális, hálózati színtér nyelvhasználatunk meghatározó környezete. Elemző tanulmányomban azt kívánom megvizsgálni, hogy ennek a közegnek milyen tulajdonságai befolyásolhatják nyelvhasználatunkat, és hogy a digitális hálózatokon zajló kommunikációnak milyen szerepe van a nyelvi identitásunk kialakulásában.
A digitális hálózati környezet többnyelvű kommunikációs színtér, ráadásul a nyelvhasználatot az információtechnológiai környezet is meghatározza. Anyanyelvünknek a többnyelvű digitális környezetben való jelenléte és versenyképessége kulcsjelentőségű nyelvünk fennmaradása, és így nemzeti identitásunk alakulása szempontjából. Tanulmányomban röviden áttekintem az identitás főbb megnyilvánulási formáit, rétegeit (a személyes, a csoportos, a nemzeti, a nyelvi identitást), és ezek között elhelyezem a digitális vagy más szóval virtuális identitást is. Meghatározok továbbá néhány olyan nyelvstratégiai lépést, amely hozzájárul ahhoz, hogy a magyar nyelv fennmaradjon a többnyelvű digitális hálózati környezetben.

Kulcsszavak

digitális identitás, internet, nyelvi identitás, nyelvi versenyképesség, infokommunikáció