Tanulmány: itt

Szerző

Nagy-Luttenberger István

Cím

A császári-királyi hadsereg magyar tábornokainak társadalmi összetétele

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2020. 395–416.
DOI: https://www.doi.org/10.53644/MKIE.2020.395

Absztrakt

Az utolsó török és a francia háborúk (1787–1815) időszakában a császári-királyi hadseregben százezres nagyságrendű magyar katonaság harcolt. A hadsereg vezetésébe is szép számmal kerültek be magyarok, a 880 aktív szolgálatot teljesítő tábornok közül 215 fő rendelkezett magyarországi kötődéssel. A tanulmány a csoport társadalmi összetételét mutatja be a kései rendiség viszonyai között. 
A teljes csoportból 31 fő számított idegennek: aki itt született, de nem rendelkezett magyar jogi státusszal. A többséget alkotó 184 tábornok viszont a magyar társadalomból került ki, ebből 20 fő az Erdélyi Nagyfejedelemségből.
A tábornokok társadalmi összetételét tekintve többségében a középső társadalmi szegmensből érkeztek. A legnagyobb csoportot 129 nemesi származású tábornok alkotta, ez pontosan 60%-ot jelent. A polgárok, határőrök és nemességgel nem rendelkezők 44 főt tettek ki. A nemesség felett álló arisztokraták 42 fővel a legkisebb csoportot alkották. A két legmagasabb rangot elérők között azonban még mindig nagyobb arányban találjuk a magasabb társadalmi státuszúakat. 
A többség a társadalom középső szegmensét alkotó nemesség soraiból érkezett, de a polgárság és határőrség, valamint a vezető erőt jelentő arisztokrácia is mintegy 20%-os aránnyal képviseltette magát.

Kulcsszavak

Habsburg Monarchia, Magyarország, Erdély, társadalom, tábornoki kar, francia háborúk, nemesség