Tanulmány: itt

Szerzők

Horváth-Lugossy Gábor, Illik Péter

Cím

Őstörténet, kalandozások és honfoglalás a hazai középiskolai tankönyvekben 1989-ig

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2020. 209–232.
DOI: https://doi.org/10.53644/MKIE.2020.209

Absztrakt

A pozsonyi csata 907 júliusában történt, és a jelenlegi konzervatív történeti narratívában meghatározó volt a magyarság meg- és itt maradásában, a honfoglalás eredményeinek megszilárdításában. A hazai recepciótörténetben mégis meglehetősen ismeretlen. Jelen tanulmány azt elemzi, hogy ez az esemény hogyan, miként jelenik meg a hazai középiskolai tankönyvekben. Fontos megjegyzés, hogy azokat a szövegeket vizsgálja, amelyek a mai fogalmaink szerinti középiskolai és tankönyvi szövegeknek feleltek meg, hiszen nem minden korábbi korszak használta ezeket a terminusokat. 
A tanulmány arra jut, hogy a tankönyvírók zöme minden időszakban akadémiai vagy akadémia-közeli történész volt. Az 1867 előtti időszak könyveiben nem szerepel a finnugor nyelvrokonság. A finnugor nyelvrokonság lényegében rokonsággá válik, már 1867-től dominálja a tananyagtartalmat, bár ekkor még jelen van a diverzitás, más elméleteket (elsősorban a mondákat) is megemlítenek a tankönyvek. A Horthy-korszak tankönyveiben még fel-feltűnik a pozsonyi csata. A szocialista időszak köteteiben a pozsonyi csata teljesen eltűnik, a tananyagtartalom sablonossá és uniformizálttá válik. És végezetül, a politikai rendszerváltástól függetlenül az 1990-es évekre a szocialista időszak narratívája „mentődik át” a tankönyvekbe.

Kulcsszavak

őstörténet, honfoglalás, kalandozások, pozsonyi csata, recepciótörténet, középiskolai tankönyvek, szocializmus, rendszerváltozás