Tanulmány: itt

Szerző

Teiszler Éva

Cím

A dinasztiához tartozás mint a legitim királyi hatalom előfeltétele az Árpádok királyságában

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2020. 537–560.
DOI: https://www.doi.org/10.53644/MKIE.2020.537

Absztrakt

A tanulmány az Árpádok királyi hatalmát a legitimitás szemszögéből vizsgálja. Mivel a királyi hatalom legitimitásának elemei egyetlen tanulmányban nem vehetők sorra, ezúttal annak csak egyik kritériumát, a dinasztiához való tartozást járjuk körül. A tanulmány Orseolo Péter és Aba Sámuel királyságának utólagos el nem ismerését, illetve Orseolo Péter és a Vazul-fiak származásának meghamisítását ebből a megközelítésből áttekintve arra keresi a választ, hogy azokra miért lehetett szükség, s hogy azok összefüggésben álltak-e királyi hatalmuk legitim voltának elismerésével, s ha igen, milyen módon.

Kulcsszavak

Árpád-kor, legitimitás, királyi hatalom, törvényes származás, Árpád-dinasztia, Orseolo Péter, Aba Sámuel, Gizella, Vazul, Borisz herceg, Kézai Simon, Képes Krónika, Gellért-legenda, Zágrábi Krónika, Váradi krónika