Tanulmány: itt

Szerző

Bakay Kornél

Cím

Szent László király sírja

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2020. 39–70.
DOI: https://doi.org/10.53644/MKIE.2020.39

Absztrakt

A Magyar Királyság XI–XVI. századi uralkodóinak temetkezései nagyobb részt megsemmisültek. Sokszor a temetkezés helye is bizonytalan. Az írott források szerint több magyar királyt újratemettek, illetve a holttestet átvitték egy másik templomba.
I. Szent László király 1095. július 29-én hunyt el Nyitra mellett. Az első temetkezési helye a somogyvári Szent Egyed-monostor templomában volt. Ez a megállapítás két pilléren nyugszik. Az egyik II. Paschalis pápa 1106. november 2-án kelt pápai bullája, amely megemlíti, hogy az ő tiszteletre méltó teste Somogyváron nyugszik, a másik pedig a somogyi monostor régészeti feltárása közben előkerült központi sír kiemelt helye és formája.
Több mint egy évszázadig a magyar tudományos élet hitelesnek fogadta el, hogy László királyt előbb Somogyvárott temették el, és csak később került át a holtteste Váradra. 
2011-ben megkísérelték hiteltelenné tenni a sírra vonatkozó írott, és tárgyi forrásokat. Ezt cáfolja a szerző.

Kulcsszavak

Magyar Királyság, királysírok, Álmos–Árpád-dinasztia, Szent László, Somogyvár, Szent Egyed monostor, Várad