Tanulmány: itt

Szerző

Kovács Péter

Cím

Amissio Illyrici

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2020. 329–344.
DOI: https://www.doi.org/10.53644/MKIE.2020.329

Absztrakt

Pannonia és Illyricum 5. századi történetének egyik legfontosabb, máig megoldatlan kérdése, hogy Nyugat-Illyricum és Pannonia pontosan mikor és milyen mértékben (teljesen, vagy Dalmatia és Pannonia, vagy csak Pannonia egy része) került Nyugat-Róma helyett Constantinopolis ellenőrzése alá. Utóbbi még jóval később is kimutatható mély nyomokat hagyott a nyugati elit tudatában, ahogyan a Cassiodorustól vett kifejezés is világosan mutatja: Var. XI.1.9 amissio Illyrici. Az írott források újraértelmezése alapján arra a következtetésre kell jutnunk, hogy Pannonia secunda (viszont a dioecesis más tartománya nem) a Galla Placidia-féle házassági szerződés révén újra a Kelet része lett, amely azonban csak 437 után lépett életbe. Utóbbi tény miatt foglalták el a hunok Sirmiumot és Pannonia secundát a 441-es Kelet-Róma elleni háborúban. A hun birodalom felbomlása után ezt az ellenőrzést nominálisan Pannonia primára és Valeriára is kiterjeszthették. A Cassiodorus által említett divisio dolenda provinciis nem lehetett más, mint Illyricum (Pannonia) dioecesis megosztása.

Kulcsszavak

Pannonia története, Cassiodorus, Illyricum praefectura, hunok, Galla Placidia, II.Theodosius