Tanulmány: itt

Szerző

Szőnyi Vivien

Cím

Egy moldvai csángómagyarfalu tánckultúrájának életkor szerinti tagolódása

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2020. 495–514.
DOI: https://www.doi.org/10.53644/MKIE.2020.495

Absztrakt

A moldvai csángó falvak társadalmi rendszere külön csoportokra osztható a közösség tagjainak életkora szerint. Az életszakaszokhoz eltérő társadalmi státusz tartozik, és ezt a közösségi jellegű táncalkalmak során fejezik ki. A társadalmi státusz változása megmutatkozik a táncok formai és stilisztikai kivitelezésében, ez pedig összefüggésben áll a táncos viselkedésére vonatkozó, életkorának és családi állapotának megfelelő illemszabályokkal és normarendszerrel. Egy helyi szervezésű organikus táncalkalom szimbolikusan utal a közösség társadalmi rendszerére és generációs összetételére, ugyanakkor a közösség társas kapcsolatainak nyilvános reprezentálása, megerősítése és érvényesítése által hozzájárul a társadalmi struktúra folytonosságának fenntartásához. A holisztikus szemléletű kutatás a tánckultúra látható és láthatatlan részeit olyan egymással összefüggő egészként értelmezi, amelynek minden eleme valamilyen funkcióval rendelkezik. A tanulmány célja ennek a funkcionális komplexitásnak a bemutatása, valamint a folyamatosan változó életkor és társadalmi státusz reprezentációs gyakorlatainak értelmezése a moldvai táncalkalmak szempontjából.

Kulcsszavak

moldvai csángó, életkor, családi állapot, reprezentáció, funkcionalizmus