Uhrin Dorottya: A tatárjárás pusztítása és a magyarországi írásbeliség