A Magyar Nyelvjárások Napja alkalmából szervezett nemzetközi konferencia résztvevői közül Gao Jingyi, a Pekingi Nemzetközi Tanulmányok Egyetemének oktatója, Pusztay János, az Eötvös Loránd Tudományegyetem - ELTE emeritus professzora, Tánczos Vilmos, a Babes -Bolyai Egyetem (Universitatea Babeş-Bolyai) oktatója online előadások keretében osztották meg a nyelvjárásokkal kapcsolatos gondolataikat. 


 Prof. Juhász Dezső előadásában a nyelvjárási szövegközlések és az irodalmi szövegek összehasonlításáról értekezett. 


A mai köznyelvből kikopott nyelvi formák értelmezési lehetőségeiről, és a nyelvjárások által megőrzött jelentésről beszélt előadásában Németh Dániel nyelvtörténész. 


Pomozi Péter, Intézetünk Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának igazgatója nemzetpolitikai jelentőségű kérdésként, magyarságunk megtartásának egyik zálogaként határozta meg az őseinktől ránk hagyományozott gazdag örökség: nyelvjárásaink megtartásának misszióját. 
A Magyarságkutató Intézet 2021 év végén a Nyelvjárások írott formái – hagyomány és fejlesztési lehetőségek című nemzetközi (hibrid) konferenciával ünnepelte a Magyar nyelvjárások napját.