DÁVID GYULA irodalomtörténész "MIKÓ IMRÉRŐL, A SZERZŐTÁRSRÓL" című előadásában a konferencia hallgatósága rendhagyó módon, kisfilm formájában tekinthette meg Mikó Imre szerzőtársának visszaemlékezését. 


TARJÁN TAMÁS, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója "MIKÓ IMRE, A NEMZET(ISÉG) POLITIKAI GONDOLKODÓ" című előadása a Nemzetiségi jog és nemzetiségi politika című hatalmas munkát mutatta be kitérve az 1868. évi nemzetiségi törvény, a Trianon előtti nemzetiségpolitika, és a jelen és a vágyott jövő értékelésére is. 


MARKÓ ATTILA az RMDSZ volt parlamenti képviselőjének INTERJÚJA a Magyarságkutató Intézet "NEMZETISÉGI JOG ÉS NEMZETISÉGI POLITIKA" című tudományos konferenciáján. 


MARKÓ ATTILA, az RMDSZ volt parlamenti képviselője NEMZETISÉGI JOGBŐVÍTÉSI KÍSÉRLETEK A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI ROMÁNIÁBAN címmel tartotta meg előadását Intézetünk a híres erdélyi jogtudós és államtudományi író halálának 45. évfordulója alkalmából szerevezett tudományos konferenciáján. 


LIGETI DÁVID, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főmunkatársának INTERJÚJA a Magyarságkutató Intézet "NEMZETISÉGI JOG ÉS NEMZETISÉGI POLITIKA" című, Mikó Imre halálának 45. évfordulóján alkalmából szervezett tudományos konferenciáján.


LIGETI DÁVID, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főmunkatársának "AZ ERDÉLYI ÉRTELMISÉGI ALAKJA MIKÓ MŰVEIBEN" című előadásában azt elemezte, milyen feladatokat szánt Mikó Imre az erdélyi magyar értelmiségnek. 
Kiemelte: Mikó nekik szánta az irányító szerepet, s biztos volt benne, hogy az erdélyi magyar kisebbség sorsa nagyban függ tőlük.


FAZAKAS ZOLTÁN JÓZSEF (Károli Gáspár Református Egyetem, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet Tudományszervezési Főosztály) INTERJÚ a Magyarságkutató Intézet "NEMZETISÉGI JOG ÉS NEMZETISÉGI POLITIKA" című, Mikó Imre halálának 45. évfordulóján alkalmából szervezett tudományos konferenciáján.


FAZAKAS ZOLTÁN JÓZSEF (Károli Gáspár Református Egyetem, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet Tudományszervezési Főosztály) "A NEMZETISÉGI TÖRVÉNY TÉTELEI - A NEMZETISÉGEK IGÉNYEI. AKKOR ÉS MOST? LEVONHATÓ TANULSÁGOK" című előadásában ismertette a dualizmus időszakának fontosabb, nemzetiségeket érintő törvényeit, vizsgálva azt, hogy melyek azok a megállapításai erre vonatkozóan Mikónak, melyek ma is megállják helyüket, s melyek lehetnek azok, melyeket azóta meghaladt a történettudomány.


 KÖŐ ARTÚR INTERJÚ a Magyarságkutató Intézet "NEMZETISÉGI JOG ÉS NEMZETISÉGI POLITIKA" című, Mikó Imre halálának 45. évfordulóján alkalmából szervezett tudományos konferenciáján.


KÖŐ ARTÚR, a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontja munkatársának "KI VOLT MIKÓ IMRE?" című előadása a bánffyhunyadi születésű jogtörténész életútját, tudományos tevékenységét mutatta be.