A tudományos konferencia kettős célt szolgál: Klasszika-filológiai Kutatóközpontunk barokk latinság programunk első eredményeit bemutatni, illetve a témával foglalkozó kutatóknak országosan lehetőséget biztosítani eredményeik megvitatására, nyilvános fórumon.