HUN, HUNGARUS, MAGYAR. Identitásunk több ezer éve

A konferencia közel két tucat előadás keretében ad tudományos keresztmetszetet a Magyarságkutató Intézet szakmai munkájáról, az Intézet munkatársainak legújabb kutatási eredményeiről.

A Magyarságkutató Intézet ezzel a konferenciával emlékezik (széki) gróf Teleki Józsefre, magyar történetíróra, jogászra, Erdély kormányzójára. A tudományszervező és tudományt támogató gróf az Akadémiai Könyvtár alapítója, a Magyar Tudományos Akadémia társalapítója és első elnöke, aki mintegy negyedszázadon át, 1855. február 15-én bekövetkezett haláláig töltötte be az Akadémia elnöki tisztét. Fő műve a Hunyadiak kora Magyarországon.