Hamis gulyás – konferencia

Új megközelítések a szocialista Magyarország gazdaság- és társadalomtörténetéhez

„Hamis gulyás" - Új megközelítések a szocialista Magyarország gazdaság- és társadalomtörténetéhez

Fővédnök: PROF. DR. KÁSLER MIKLÓS az emberi erőforrások minisztere 

Védnök és a konferenciát köszönti: WITTNER MÁRIA 1956-os forradalmár, volt halálraítélt 

Védnök: DR. HORVÁTH-LUGOSSY GÁBOR a Magyarságkutató Intézet főigazgatója 

A kommunizmus áldozatainak emlékére verset mond: RÉKASI KÁROLY színművész 

A konferencia levezető elnöke: DR. ŐZE SÁNDOR a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK intézetvezetője 

Program: 

„A SZELLEMI HATALOM EGYIK LEGFŐBB FORRÁSA A FIZIKAI HATALOMNAK” – PILLANATKÉPEK A KOMMUNISTA KULTÚRPOLITIKA MINDENNAPJAIBÓL 

Dr. Szekér Nóra (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára): A diktatúra kis körei – az aczéli kultúrpolitika néhány sajátossága 

Dr. Vajda Barnabás (Selye János Egyetem): A kommunista Csehszlovákia mediális propagandájáról a hidegháború alatt Wirthné 

Dr. Diera Bernadett (Nemzeti Emlékezet Bizottsága): Egyházi hálózatok versus állambiztonsági hálózatok – katolikus kisközösségek a szocialista 

Magyarországon „HA MINDEN AZ ÁLLAMÉ: MINDEN JÓ” – A KÁDÁRI GAZDASÁGPOLITIKA EGYES DIMENZIÓI 

Dr. Ö. Kovács József (Magyar Nemzeti Levéltár, PPKE): A szocialista állami erőszak vidéktörténeti olvasatai 

Dr. Borvendég Zsuzsanna (Magyarságkutató Intézet): Cui prodest? Gondolatok az új gazdasági mechanizmus bukásáról 

Dr. Germuska Pál (Magyar Nemzeti Levéltár Országos levéltára): Útfüggőség és szerkezetváltás – Magyarország és az EGK vitái más megvilágításban, 1968–1988 

„VEZETTESSED MAGADAT SZEMBEKÖTVE, VAKON” – A „MODELLVÁLTÁS” FELÉ KÖZELEDVE 

Dr. Gulyás Martin (Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet): „Piacgazdaságot, de milyet?” A rendszerváltó ellenzék gazdasági modellváltásának főbb kérdései 

Dr. Szegő Szilvia Mária (MKT Társadalomgazdasági Szakosztálya, 4K Alkotói Kör): Külső adósság: a forintgazdaság másodrendűvé fokozása 

Dr. Giday András (Pénzügyi Szemle, 4K Alkotói Kör): Költségvetési hiány – magyar fogolyszindróma 1990 előtt