Várkonyi Gábor: A 19. századi magyar történelmi regények történelemszemlélete