Dr. Fabó Edit: Szentbeszédek a liberalizmus kezdetén