Nyirkos Tamás: Analóg, ál, pót és negatív: Schütz Antal a világi vallásokról

NYIRKOS TAMÁS, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója "Analóg, ál, pót és negatív: Schütz Antal a világi vallásokról" címmel tartott előadást Intézetünk MAGYAR KERESZTÉNY GONDOLKODÓK AZ ÁRPÁD-KORTÓL NAPJAINKIG című tudományos konferenciáján

Schütz Antal Dogmatikájának 1937-es kiadásában szerepel egy rövid, de annál érdekesebb szövegrészlet, amely a kor politikai ideológiáit és egyes kulturális divatjelenségeit az úgymond „igazi” vallásokhoz való hasonlóságuk és különbségük alapján osztályozza. Ez az eljárás a korszak irodalmában egyáltalán nem ritka, maga a „világi vallás” terminusa is valamikor az első világháború utáni években jött létre az ilyen vallásszerű, de a szó szoros értelmében mégsem vallási jelenségek megnevezésére. 
Az előadás egyrészt Schütz szövegének nemzetközi kontextusát vázolta fel, kitérve annak fogalmi problémáira, másrészt azt vizsgálta, hogy Schütz aprólékosabb kategóriarendszere, amely a világi vallásokat – a külföldi mintáktól eltérően – további altípusokba sorolja (analóg vallások, álvallások, pótvallások, negatív vallások) megoldja-e a fogalmi problémákat, vagy éppenséggel újabbakat vet fel.