Klima Gyula: Az ördög incselkedései, avagy az ember tragédiája: Ágoston és Madách történelemfilozófiája

KLIMA GYULA, Intézetünk Eszmetörténeti Kutatóközpontjának igazgatója "Az ördög incselkedései, avagy az ember tragédiája: Ágoston és Madách történelemfilozófiája" címmel tartotta meg előadását a Magyarságkutató Intézet MAGYAR KERESZTÉNY GONDOLKODÓK AZ ÁRPÁD-KORTÓL NAPJAINKIG című tudományos konferenciáján. 

Ez az előadás Ágoston és Madách történelemfilozófiájának összevetésével amellett érvelt, hogy dacára a ténynek, hogy a két szerző saját koruk lényegesen különböző kihívásaira keres és talál válaszokat, mindkettőjük filozófiai-teológiai üzenete egybecseng: míg az ember szűntelen „nemesbre tör”, az ördög minden incselkedése hiábavaló.