Frenyó Zoltán: Mihelics Vid vallásfilozófiai-vallásszociológiai eszméi és művei

FRENYÓ ZOLTÁN, a Tomori Pál Főiskola Bölcsészettudományi Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet emeritus kutatója "Mihelics Vid vallásfilozófiai-vallásszociológiai eszméi és művei" címmel tartotta meg előadását Intézetünk MAGYAR KERESZTÉNY GONDOLKODÓK AZ ÁRPÁD-KORTÓL NAPJAINKIG című tudományos konferenciáján

Az előadás Mihelics Vid (1899-1968) katolikus szociológus, szerkesztő, tanár, politikus vallástudományi munkásságával kívánt foglalkozni, pályájának főleg utolsó két évtizedét tartva szem előtt. Mihelics Vid, a hivatásrendi társadalom, majd a kereszténydemokrácia teoretikusa 1945-48 után, a szocializmus körülményei közepette írásaiban kiemelt módon tárgyalta a kereszténységnek a modern világban elfoglalt helyzetét, a hit nehézségeit a modern ipari, szekularizálódott és elidegenedett világban, és az ateista világgal folytatott dialógus kérdését. Ekkori írásaiban kitüntetett helyen szerepelnek a hit és az értelem, a vallás és a tudomány viszonyának kérdései, a keresztény világnézet harca a szekularizáció és az ateizmus ellen, s a nyugati vallástudomány fejlődéséről szóló tudósításai, ezek recepciója és adaptációja. Az előadás Mihelics Vidnek ezekre a kérdésekre vonatkozó munkáit kívánta áttekinteni és elemezni.