Vizi László Tamás: Alkotmányos rendszerváltás – 1920

„Ez az ország felbomlott, újat kell teremteni.” – kezdte előadását Rakovszky Istvánnak, az 1920-as nemzetgyűlés elnökének szavait idézve a Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgató-helyettese. 

Vizi László Tamás „Alkotmányos rendszerváltás – 1920” című előadásában bemutatta, hogy miként és milyen alkotmányos hiányosságok közepette szűnt meg az országgyűlés alkotmányos működése 1918. november 16-án. Ezt követően tért rá azokra az alkotmányjogi kérdésekre, amelyekre az 1920 elején lezajlott választások után megalakult nemzetgyűlésnek választ kellett adnia, s amelyek mentén vissza kellett állítani a megszakadt alkotmányos helyzetet. Részletesen elemezte az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának rendezését tartalmazó 1920. évi I. törvényt, a törvényhozó és a végrehajtó hatalomnak a magyar nemzeti tradíciókat és jogfejlődést követő újra szabályozását. 

Külön szólt a végrehajtó hatalom jogszabályban kodifikált határairól, a kormányzónak, mint ideiglenes államfőnek a szerepéről. Végezetül azt a politikai folyamatot elemezte, amelynek eredményeként 1920. március 15-én, a kormányzó hathatós közreműködésével megalakult az új, legitim kormány, amely kidolgozta az első konszolidációs kormányprogramot.