Ligeti Dávid: A magyar vörös falanszter rendszere 1919-ben

Ligeti Dávid, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársa „A magyar vörös falanszter rendszere 1919-ben” címmel tartotta meg előadását. 

Ebben kifejtette: A proletárdiktatúra hírhedt „133 napja” olyan rendszerváltoztatást vont magával, amely példátlan a magyar történelemben. A messianisztikus tudattól vezérelt kommunisták az élet minden területén alapvető „reformokat” vezettek be és a szó majdnem legszorosabb értelmében a magyar társadalom torkának ugrottak. 
Jellemző motívum, hogy az ekkori rendszerváltoztatás tempója jelentősen meghaladta az 1945 utáni újabb bolsevik berendezkedés gyorsaságát és a madáchi falanszter-szín számos eleme néhány héten beül valósággá vált 1919 folyamán. A politikai rendszert a demokratizmus ígéretével forgatták fel, de a létrejövő tanácsrendszer nem a népuralmat, hanem hazánk történelmének egyik legzsarnokibb időszakát hozta el - zárta előadását az előadó.