Alabán Péter: Egykor volt gyárváros – Posztindusztrializációs társadalmi folyamatok Ózdon

Alabán Péter, az Ózdi SZC Gábor Áron Technikum és Szakképző Iskola igazgatója a rendszerváltozást követő társadalmi dezintegrációs és posztindusztrializációs folyamatokat elemezte, nemzetközi kitekintést is nyújtva más, európai országokban zajló hasonló jellegű változásokkal. 

Az „Egykor volt gyárváros – Posztindusztrializációs társadalmi folyamatok Ózdon” című előadásában kiemelte, miként hatott a társadalmi integrátor szerepét is betöltő gyár bezárása a városra és annak környékére, miként jött létre a válságrégió, hogyan hatott a munkanélküliség és a szegénység terjedése az egyes társadalmi csoportokra, így például a munka világába korábban asszimilálódott romákra. Utalt továbbá az ipari táj arculatváltására, a munkásság lehetséges jelenkori "örököseire", a gazdasági szerkezetváltás buktatóira, egyben a kiaknázható új lehetőségekre. 
Az előadó vallja: a dezindusztrializációt helyben - más térségekkel ellentétben - nem követte reindusztrializáció, miközben a terjedő "rozsdaövezet" jelentősen átalakította az egykori bányász- és munkáskolóniák társadalmát, mindennapi világát.