DR. GÁRDONYI MÁTÉ, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető oktatójának Intézetünknek a MAGYAR KERESZTÉNY GONDOLKODÓK AZ ÁRPÁD-KORTÓL NAPJAINKIG című tudományos konferencián elhangzott megnyitóbeszéde.


A Prof. Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke fővédnöksége és Dr. Gárdonyi Máté védnöksége mellett megtartott előadássorozat a kereszténység és magyarság egymásra hatásának kérdéskörét vizsgálta Magyarország azon kiművelt emberfőinek munkásságát összegezve, akiknek gondolkodására megterményenyítőleg hatott a keresztény szellemiség. 
Megragadható-e valamiként a sajátosan magyar keresztény gondolkodás?
Az előadások választ adtak a fenti kérdésre, kiemelve, hogy a felekezeti korlátokon túllépve a nemzeteszme és a nemzeti önazonosság megerősítése összekötő kapocs lehet.