Boros Gábor: Vető Miklós megújított metafizikai szeretetfogalma

BOROS GÁBOR, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója "Vető Miklós megújított metafizikai szeretefogalma" címmel tartott előadást Intézetünk MAGYAR KERESZTÉNY GONDOLKODÓK AZ ÁRPÁD-KORTÓL NAPJAINKIG című tudományos konferenciáján.

Vető Miklós utolsó megjelent kötet a szeretetről szóló rövid értekezés (Court traité sur l’amour). Ahogyan még korábban jelezte, metafizika és szeretetfilozófia összetartozik, csak annyi a kérdés, melyiket írja meg előbb az ember. Ő maga hosszú értekezést adott közre a metafizika „kibővítéséről” (élargissement), melynek középpontjában a befejezettség (perfectio), az actus purus helyett a „megújító megújulás” Istene áll. E gyökerében megújított istenfogalom megújult szeretetfogalmat implikál, s ennek kifejtése a rövid értekezés, a Vető Miklós által sokat tanulmányozott Fénelon által képviselt amour pur-fogalom mentén. Az előadás megújított metafizika és szeretetfogalom kapcsolatát igyekezett körvonalazni.