A Magyarságkutató Intézet üdvözli az új Nemzeti Alaptantervet

A tanterv értelmében immár nem rekednek kívül a magyarság határon túl élő milliói sem – s ezek összhatásaként kialakul a tanulókban a nemzeti büszkeség, a haza iránti elkötelezettség és a nemzeti összetartozás érzése

A Magyarságkutató Intézet üdvözli az új Nemzeti Alaptantervnek azokat a célkitűzéseit, amelyek a magyar történelem és a magyar irodalom tanítása során a nemzeti identitás megerősítését és a nemzeti kultúra megismertetését helyezik az oktatás középpontjába.

Üdvözöljük, hogy a Nemzeti Alaptantervben az irodalom és a történelem tantárgyak területén eszközölt változások eredményeként a tananyagban hangsúlyozottan megjelenik a nemzeti tartalom, a hazaszeretet, a nemzeti öntudat – melyből a tanterv értelmében immár nem rekednek kívül a magyarság határon túl élő milliói sem – s ezek összhatásaként kialakul a tanulókban a nemzeti büszkeség, a haza iránti elkötelezettség és a nemzeti összetartozás érzése.

Úgy véljük, hogy a Nemzeti Alaptanterv eredményesen hozzájárul ahhoz, hogy a következő generációk a tényeken és a reális történelemszemléleten alapuló ismeretek birtokába kerüljenek, megismerjék a magyar irodalom szellemi és kulturális értékeit, az összmagyar összetartozás tudatát, azokkal azonosulni tudjanak és azokat gyermekeiknek átörökítsék. Ezáltal részesei és továbbadói legyenek annak az évszázados magyar történelmi hagyománynak, amely alapja és egyúttal záloga a magyarság több évszázados megmaradásának, jelenbeli és jövőbeni sikerének.