Haáz Rezső akvarellje cover

Szokták mondani, hogy a könyveknek megvan a maguk története, azonban a jelen ismertetés is mutatja, hogy csak annak lehet és lesz meg a története, amire vigyázunk.


1763-ban jelent meg Adámi Mihály német ajkúaknak szánt magyar mint idegen nyelv grammatikájának második, bővített kiadása Ausführliche und neuerläuterte ungarische Sprachkunst… [Részletes és átdolgozott magyar nyelvmesterség…] címmel.

 Ausführliche und neuerläuterte ungarische Sprachkunst

Csokonai Vitéz Mihály

A magyar felvilágosodás egyik legjelentősebb költőjére emlékezve – sokoldalúságának megfelelően – méltathatnánk irodalmi és magyar nyelvi tevékenységét, képzettségét és tájékozottságát, politikai érdeklődését, fordítói munkásságát. Jelen megemlékezés azonban a poeta doctus tevékenysége egy kevésbé ismert színfoltjának bemutatásával tiszteleg a költő emléke előtt. 


A napokban immár 55. alkalommal rendezte meg a Csemadok Kassai Városi Választmánya a Kazinczy Napokat a Thália Színház Márai Stúdiójának színpadán Beszélni nehéz? címmel.

Dr. Pomozi Péter_Kassa

Prof. Dr. Kásler Miklós és Bekhzodbek Paygamov

Prof. Dr. Kásler Miklós, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója és tiszteletbeli elnöke megbeszélést folytatott Őexcellenciája Bekhzodbek Paygamov-val, Üzbegisztán budapesti nagykövetével. 


Kapitánffy István sok éven át, egészen haláláig vezette az ELTE Görög Tanszékét, valamint tanított az Eötvös Collegiumban, s mindeközben a PPKE Középkortudományi Intézetének megszervezésében is részt vett, és annak vezetője is volt.

Gyertya

1, 4: Kistokaj-Homokbánya, 2: Szob-Vendelin, 3: Majs-Udvari rétek

A foglalatukban kő- vagy üvegbetéttel ellátott, részben aprólékos ötvösmunkával, részben öntött technológiával készült gyűrűk után a következő csoport tagja már kivétel nélkül formába öntött módon készültek, vagyis mai fogalmaink szerint szinte tömegáruknak tekinthetők. 


„A magyar nyelv napjának kettős üzenete van. Egyrészt emlékeztet arra, hogy nyelvünket ápolni és fejleszteni kell, másrészt, különösen a trianoni országcsonkítás és nemzetfeldarabolás után arra, hogy éppen közös anyanyelve köti össze a Kárpát-medence (és a világ) minden magyarját, bárhol is éljen” – vallja a Magyarágkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának igazgatója. Dr. Pomozi Pétert a Vasárnap című lap szólaltatta meg a magyar nyelv hagyományairól és ünnepéről. 

Pomozi Pétert a Vasárnap című lap

könyv - borítókép

A Magyarságkutató Intézet tudományos feladatai közé tartozik a múltunkra, kultúránkra vonatkozó ismeretek bővítése, torzításmentes megjelenítése. Ezen túlmenően az intézet természetesen tudományos igénnyel figyeli és értékeli a jelenkor történéseit, összefüggéseket tár fel az egyes tudományos, kulturális területeken regisztrált tényezők között, hogy ezzel szükség szerint segítse a mind tisztább, reálisabb kép kialakítását. 


Nekem minden nap a magyar nyelv napja, még az is, amikor egész nap nem beszélek magyarul… hangosan. Mert magamban mindig csak magyarul. Talán tőlem még nem hamis ez a mondat. Bár erőst hatnak a nyelvhasználatomra az utóbbi időben innen-onnan, még mindig az én választásom, hogy mikor és meddig lesz magyar nyelv napja az én napom Kárpátalján.

Szernyi jányok