VII. Ince pápa (1404-1406) ólombullája

Az abasári ásatások egyik különleges leletének számít a templom szentélyének kutatása során napvilágra került ólombulla. 


Ezer fogoly küldi imáját az égbe,
Hallgasd meg hát, Uram, kérésünket végre.
Könyörögve kérünk, segíts haza minket,
Bűneiben szenvedő fogoly népeidet.”
Szolyva, 1944 decembere Ismeretlen szerző¹
Szolyva

Lőrincze Lajos

1915. november 24-én Szentgálon született Lőrincze Lajos állami díjas nyelvész, nyelvművelő. Kutatási területét mindenekelőtt a nyelvjáráskutatás, a névtudomány, valamint a magyar nyelvművelés képezte. A legtöbben viszont a 40 éven át hallható Édes anyanyelvünk című rádióműsorból ismerik őt. 


A Pécsi Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjteményi Osztálya, amely a Klimo György pécsi püspök (1751–1777) által 1774-ben alapított könyvtár tevékenységét folytatja, tizenkét olyan szöveget őriz, amelyek kifejezetten Szent László király tiszteletére születtek, illetve az ő emlékével foglalkoznak.

Cetto-beszédgyűjtemény

Kortárs Női Reflexiók Fórum

Hiánypótló téma kutatásában, gondozásában köt együttműködést a Magyarságkutató Intézet a Kortárs Női Reflexiók Fórumával. 


„A szerencse úgy forog:
Ungvárból lett Uzsgorod,
Munkácsból lett Mukacsevo;
Isten látja egyik se jó!”

Fülöp Árpád: A szerencse úgy forog [10].

Mozaik a kárpátaljai magyar irodalomból, 2. rész.

Rongyos Gárda

Kevésbé ismert tény, hogy a felvidéki bevonulást követően a Magyar Királyi Honvédség az újból felállított Rongyos Gárda bevonásával arra készült, hogy fegyverrel vegye vissza Csehszlovákia „gyarmatát”, Kárpátalját. A támadást 1938. november 21-ére tűzték ki, ám az a német és olasz tiltakozás miatt végül elmaradt.


Ötven évvel ezelőtt hunyt el az a szocialista történész, akinek nézetei meglepő módon talán éppen halála után ártottak legtöbbet az 1989 utáni patrióta szemléletű kora újkori témájú történetírásnak.

Mód Aladár történelemszemlélete

Szent Erzsébet

Az Árpád-házról tudni illik azt, hogy egyedülállóan sok tagját avatták szentté vagy legalább boldoggá. Az uralkodói dinasztia szentté lett tagjainak időbeli megoszlása érdekesen alakult. A X–XI. században éltek a férfi szentek, I. István király, Imre herceg, I. László király.


Szokták mondani, hogy a könyveknek megvan a maguk története, azonban a jelen ismertetés is mutatja, hogy csak annak lehet és lesz meg a története, amire vigyázunk.

 Haáz Rezső akvarellje cover