DR. POMOZI PÉTER, a Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatója az "ÉG KIRÁLYÁT HŰN KÖVETTED, ORSZÁGUNKAT VÉDELMEZTED" tudományos konferencián elhangzott "Az archaikus székely és csángó népballadák nyelvtörténeti tanúsága" című előadása a folklór, a szájhagyomány nyelvtörténeti és őstörténeti jelentőségét mutatta be. 


DR. NEPARÁCZKI ENDRÉNEK az "ÉG KIRÁLYÁT HŰN KÖVETTED, ORSZÁGUNKAT VÉDELMEZTED" tudományos konferencián elhangzott INTERJÚJA. Igazgatónk a magyar uralkodócsaládok Intézetünkben zajló genealógiai kutatásairól, az archeogenetika tudományterületén elért legújabb kutatási eredmények jelentőségéről osztotta meg gondolatait.


 DR. NEPARÁCZKI ENDRÉNEK, az Archeogenetikai Kutatóközpont igazgatójának "ÉG KIRÁLYÁT HŰN KÖVETTED, ORSZÁGUNKAT VÉDELMEZTED" tudományos konferencián elhangzott "Magyar uralkodók genealógiai vizsgálata (Árpád-ház és Hunyadi család)" című előadása. Neparáczki Endre előadásában kitért az Országos Onkológiai Intézetben Prof. Dr. Kásler Miklós vezetésével megindult Turul-nemzetség vizsgálatára, a Szent László koponyaereklye személyazonosságának megerősítésére és a Hunyadi család genetikai eredetének feltárására irányuló kutatásokra. 


SASHALMI-FEKETE TAMÁS, a Történeti Kutatóközpont munkatársának az "ÉG KIRÁLYÁT HŰN KÖVETTED, ORSZÁGUNKAT VÉDELMEZTED" tudományos konferencián elhangzott "Szent László tisztelete a középkori székelyeknél" című előadása. Kutatónk a középkori székelyek Szent László-kultuszának számos ránkmaradt emlékét; falképeket, Szent László nevét viselő településeket, a lovagkirálynak szentelt templomokat és a változatos helyi legendákat mutatta be előadásában.


SASHALMI-FEKETE TAMÁS, a Történeti Kutatóközpont munkatársának az "ÉG KIRÁLYÁT HŰN KÖVETTED, ORSZÁGUNKAT VÉDELMEZTED" tudományos konferencián elhangzott "Szent László tisztelete a középkori székelyeknél" című előadása. Kutatónk a középkori székelyek Szent László-kultuszának számos ránkmaradt emlékét; falképeket, Szent László nevét viselő településeket, a lovagkirálynak szentelt templomokat és a változatos helyi legendákat mutatta be előadásában.


DR. TEISZLER ÉVÁNAK az "ÉG KIRÁLYÁT HŰN KÖVETTED, ORSZÁGUNKAT VÉDELMEZTED" tudományos konferencián elhangzott INTERJÚJA. Kutatónk a lovagkirály kapcsán elmondta: 1192-es szentté avatásával létrejött a Szent Királyok Nemzetsége, amely a középkori Magyar Királyság eszemeiségét mindvégig meghatározta. 


DR. TEISZLER ÉVA, a Történeti Kutatóközpont tudományos főmunkatársának "ÉG KIRÁLYÁT HŰN KÖVETTED, ORSZÁGUNKAT VÉDELMEZTED" tudományos konferencián elhangzott "A Szentkirályok kultusza a középkori Magyar Királyságban" című előadása. 2022-ben több jelentős és kerek évfordulót ünneplünk, amelyek közül kiemelkedő az Aranybulla kibocsátásának 800. és I. László király szentté avatásának 830. évfordulója. Méltó, hogy hogy ezekről az eseményekről elsősorban azokon a helyeken emlékezzünk meg, amelyekhez a leginkább kötődnek - fogalmazott kutatónk a X. Szent László Napok keretében a Magyarságkutató Intézet által szervezett és megtartott tudományos konferencián. 


VIZI LÁSZLÓ TAMÁS, a Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgató-helyettesének a nagyváradi "ÉG KIRÁLYÁT HŰN KÖVETTED, ORSZÁGUNKAT VÉDELMEZTED" című tudományos konferencián elhangzott köszöntője. A Magyarságkutató Intézet küldetéséről szólva Vizi László Tamás elmondta: "A nemzeti kormány által létrehozott nemzeti intézmény a nemzetet szolgálja" A mai magyar történettudomány tematizálásán keresztül feladatunk iránymutatást nyújtani, a magyarság felé eljuttatni a korábban eltagadott, szőnyeg alá sepert értékeket. 


DR. PÁLFI JÓZSEF, a Partiumi Keresztény Egyetem rektorának, a rendezvény fővédnökének a nyáron Nagyváradon, a X. Szent László Napok keretében a Magyarságkutató Intézet, a Magyar Polgári Egyesület és a Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad együttműködésében megrendezett "ÉG KIRÁLYÁT HŰN KÖVETTED, ORSZÁGUNKAT VÉDELMEZTED" című tudományos konferencián elhangzott köszöntője. Rektor úr megnyitójában László királyt a nemzetpolitika egykori képviselőjeként, sajátos szellemi erőtérként, a nemzet közös érdekeire mutató őseink egyik legnagyobbjaként jellemezte. 


LIGETI DÁVID, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főmunkatársának "AZ ERDÉLYI ÉRTELMISÉGI ALAKJA MIKÓ MŰVEIBEN" című előadásában azt elemezte, milyen feladatokat szánt Mikó Imre az erdélyi magyar értelmiségnek. 
Kiemelte: Mikó nekik szánta az irányító szerepet, s biztos volt benne, hogy az erdélyi magyar kisebbség sorsa nagyban függ tőlük.