Az 1918–1919-es román-magyar háború

A Magyarságkutató Intézet Trianon konferenciáján Babucs Zoltán, a Trianon Kutatócsoport vezető kutatója az 1918–1919-es román-magyar háborúról beszélt.

1918 késő őszén, az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlasztása idején Románia újra belépett a hadviselő felek sorába, és „mezítlábas” hadseregét megindította, hogy a bukaresti titkos szerződésben neki ígért magyar területeket megszerezze, antant szövetségesként alaposan kihasználva a magyarországi zűrzavaros forradalmi helyzetet. A tanácskommün hatalomra jutásakor álltak meg a Tiszánál, majd 1919 augusztusában a „bolsevizmus letörését” hangoztatva bevonultak Budapestre, megszállták az Alföldet, Észak-Magyarországot és a Dunántúl keleti részét. A békekonferencia nyomására végül – harácsolva és rombolva – 1919. szeptember 23. és 1920. március 31. között kivonultak a trianoni Magyarország területéről.