„A MAGYARSÁG EZER ÉVE” „MITTERRAND-TÓL ILLYÉSIG”  - Dr. Szávai János,  ELTE - Eötvös Loránd Tudományegyetem, tanár:
KOVÁCS BENCÉNEK az "ÉG KIRÁLYÁT HŰN KÖVETTED, ORSZÁGUNKAT VÉDELMEZTED" tudományos konferencián elhangzott INTERJÚJA. Kutatónk aláhúzta: a szilágyperecsenyi gazdag sírleletek és a nyírbátori Báthory-leletek DNS profiljának összehasonlítása biztos választ ad arra a kérdésre, hogy kiket találtak a feltárás során. 


KOVÁCS BENCE, az Archeogenetikai Kutatóközpont munkatársának az "ÉG KIRÁLYÁT HŰN KÖVETTED, ORSZÁGUNKAT VÉDELMEZTED tudományos konferencián elhangzott A Báthory család archeogenetikai vizsgálata című előadása. Kutatónk az előadás során ismertette egyik legújabb projektünk részleteit: a Magyarságkutató Intézet és az erdélyi Szilágy Megyei Történelmi és Szépművészeti Múzeummal közös együttműködésében megkezdődtek a Báthory család archeogenetikai vizsgálatai. 


DR. VIZI LÁSZLÓ TAMÁSNAK az "ÉG KIRÁLYÁT HŰN KÖVETTED, ORSZÁGUNKAT VÉDELMEZTED" tudományos konferencián elhangzott INTERJÚJA. Vizi László Tamás az Aranybulla kibocsájtásának 800. évfordulóján II. András király politikájáról, törekvéseiről és a magyar alkotmány,- és jogfejlődés egész folyamatát meghatározó kordokumentumról emlékezett meg. 


DR. VIZI LÁSZLÓ TAMÁS, a Történeti Kutatóközpont igazgatójának az "ÉG KIRÁLYÁT HŰN KÖVETTED, ORSZÁGUNKAT VÉDELMEZTED tudományos konferencián elhangzott "Új megközelítések II. Andrásról és Aranybullájáról" című előadása. A tudományos előadás többek között tárgyalta András új típusú birtokpolitikáját, a királyi bevételek növelése érdekében tett intézkedéseit, a Szentföldi hadjárat eredményeit, az 1222-es Aranybulla kiadásának körülményeit, s annak a magyar jogtörténet fejlődésére gyakorolt évszázados hatását. 


DR. NÉMETH ZSOLTNAK az "ÉG KIRÁLYÁT HŰN KÖVETTED, ORSZÁGUNKAT VÉDELMEZTED" tudományos konferencián elhangzott INTERJÚJA. A kutatás kiemelt jelentőségét az adja, hogy a fényjárás és arányrendszer köré szervezték eleink a szakrális épületeket - hangsúlyozta Németh Zsolt rövid összefoglalójában. 


DR. NÉMETH ZSOLT, az Eszmetörténeti Kutatóközpont tudományos főmunkatársának az "ÉG KIRÁLYÁT HŰN KÖVETTED, ORSZÁGUNKAT VÉDELMEZTED" tudományos konferencián elhangzott "A szakralitás szolgálatában: Árpád-kori templomaink arányrendszere és fényjárása" című előadása. Kutatónk rámutatott, hogy miképp áll a szakralitás szolgálatában tarnaszentmáriai , veleméri, algyógyi és bényi templomaink arányrendszere. 


DR. POMOZI PÉTERNEK az "ÉG KIRÁLYÁT HŰN KÖVETTED, ORSZÁGUNKAT VÉDELMEZTED" tudományos konferencián elhangzott INTERJÚJA. Igazgatónk az archaikus népballadákat a magyar nyelvtörténet forrásainként jellemezte, a nyelvtörténeti múlt plusz kutatási területeként értékelve a balladai nyelvi archaizmusokat.