FAZAKAS ZOLTÁN JÓZSEF (Károli Gáspár Református Egyetem, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet Tudományszervezési Főosztály) "A NEMZETISÉGI TÖRVÉNY TÉTELEI - A NEMZETISÉGEK IGÉNYEI. AKKOR ÉS MOST? LEVONHATÓ TANULSÁGOK" című előadásában ismertette a dualizmus időszakának fontosabb, nemzetiségeket érintő törvényeit, vizsgálva azt, hogy melyek azok a megállapításai erre vonatkozóan Mikónak, melyek ma is megállják helyüket, s melyek lehetnek azok, melyeket azóta meghaladt a történettudomány.


TARJÁN TAMÁS, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója "MIKÓ IMRE, A NEMZET(ISÉG) POLITIKAI GONDOLKODÓ" című előadása a Nemzetiségi jog és nemzetiségi politika című hatalmas munkát mutatta be kitérve az 1868. évi nemzetiségi törvény, a Trianon előtti nemzetiségpolitika, és a jelen és a vágyott jövő értékelésére is. 


KÖŐ ARTÚR, a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontja munkatársának "KI VOLT MIKÓ IMRE?" című előadása a bánffyhunyadi születésű jogtörténész életútját, tudományos tevékenységét mutatta be. 


MARKÓ ATTILA, az RMDSZ volt parlamenti képviselője NEMZETISÉGI JOGBŐVÍTÉSI KÍSÉRLETEK A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI ROMÁNIÁBAN címmel tartotta meg előadását Intézetünk a híres erdélyi jogtudós és államtudományi író halálának 45. évfordulója alkalmából szerevezett tudományos konferenciáján. 


LIGETI DÁVID, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főmunkatársának INTERJÚJA a Magyarságkutató Intézet "NEMZETISÉGI JOG ÉS NEMZETISÉGI POLITIKA" című, Mikó Imre halálának 45. évfordulóján alkalmából szervezett tudományos konferenciáján.


DÁVID GYULA irodalomtörténész "MIKÓ IMRÉRŐL, A SZERZŐTÁRSRÓL" című előadásában a konferencia hallgatósága rendhagyó módon, kisfilm formájában tekinthette meg Mikó Imre szerzőtársának visszaemlékezését. 


MARKÓ ATTILA az RMDSZ volt parlamenti képviselőjének INTERJÚJA a Magyarságkutató Intézet "NEMZETISÉGI JOG ÉS NEMZETISÉGI POLITIKA" című tudományos konferenciáján. 


FAZAKAS ZOLTÁN JÓZSEF (Károli Gáspár Református Egyetem, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet Tudományszervezési Főosztály) INTERJÚ a Magyarságkutató Intézet "NEMZETISÉGI JOG ÉS NEMZETISÉGI POLITIKA" című, Mikó Imre halálának 45. évfordulóján alkalmából szervezett tudományos konferenciáján.


 KÖŐ ARTÚR INTERJÚ a Magyarságkutató Intézet "NEMZETISÉGI JOG ÉS NEMZETISÉGI POLITIKA" című, Mikó Imre halálának 45. évfordulóján alkalmából szervezett tudományos konferenciáján.


MIKÓ FERENC, unitárius lelkipásztor INTERJÚ a Magyarságkutató Intézet NEMZETISÉGI JOG ÉS NEMZETISÉGI POLITIKA című, Mikó Imre halálának 45. évfordulóján alkalmából szervezett tudományos konferenciáján.