SIPOS IMRE, az Oktatási Hivatal elnökhelyettese köszöntötte a Magyarságkutató Intézet MAGYARSÁGTUDOMÁNYI TÁRGYAK AZ ÚJ NATBAN ÉS A KET-BEN című tudományos konferenciáját. 
Elnökhelyettes úr köszönetét fejezte ki Intézetünk tankönyvfejlesztésben részt vevő kutatóinak, hangsúlyozva, hogy nagy szükség volt a Nemzeti alaptanterv megújítására, amely az Oktatási Hivatalba kerülő tartalom-, és tankönyvfejlesztés révén a NAT által előírt szellemiséget tudta kifejeztésre juttatni. 


BOROS GÁBOR, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója "Vető Miklós megújított metafizikai szeretefogalma" címmel tartott előadást Intézetünk MAGYAR KERESZTÉNY GONDOLKODÓK AZ ÁRPÁD-KORTÓL NAPJAINKIG című tudományos konferenciáján.


NYIRKOS TAMÁS, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója "Analóg, ál, pót és negatív: Schütz Antal a világi vallásokról" címmel tartott előadást Intézetünk MAGYAR KERESZTÉNY GONDOLKODÓK AZ ÁRPÁD-KORTÓL NAPJAINKIG című tudományos konferenciáján


HÖRCHER FERENC, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet oktatójának "Magyar katolikus gondolkodók a századközepi Nagy-Britanniában, Mannheimtől Kolnai Aurélig" című előadása Intézetünk MAGYAR KERESZTÉNY GONDOLKODÓK AZ ÁRPÁD-KORTÓL NAPJAINKIG című tudományos konferenciáján


BÍRÓ CSILLA, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója "Kettős elszigeteltségben. Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárja" címmel tartotta meg előadását Intézetünk MAGYAR KERESZTÉNY GONDOLKODÓK AZ ÁRPÁD-KORTÓL NAPJAINKIG című tudományos konferenciáján. 


FRENYÓ ZOLTÁN, a Tomori Pál Főiskola Bölcsészettudományi Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet emeritus kutatója "Mihelics Vid vallásfilozófiai-vallásszociológiai eszméi és művei" címmel tartotta meg előadását Intézetünk MAGYAR KERESZTÉNY GONDOLKODÓK AZ ÁRPÁD-KORTÓL NAPJAINKIG című tudományos konferenciáján


ÉRSZEGI MÁRK AURÉL (Külgazdasági és Külügyminisztérium) INTERJÚ a Magyarságkutó Intézet MAGYAR KERESZTÉNY GONDOLKODÓK AZ ÁRPÁD-KORTÓL NAPJAINKIG című tudományos konferenciáján


ÉRSZEGI MÁRK AURÉL, a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársa "A magyar katolicizmus hozzájárulása a világegyház küldetéséhez" címmel tartott előadást Intézetünk MAGYAR KERESZTÉNY GONDOLKODÓK AZ ÁROPÁD-KORTÓL NAPJAINKIG című tudományos konferenciáján. 


 KLIMA GYULA, (Magyarságkutató Intézet, Eszmetörténeti Kutatóközpont) INTERJÚ a Magyarságkutó Intézet MAGYAR KERESZTÉNY GONDOLKODÓK AZ ÁRPÁD-KORTÓL NAPJAINKIG című tudományos konferenciáján


KLIMA GYULA, Intézetünk Eszmetörténeti Kutatóközpontjának igazgatója "Az ördög incselkedései, avagy az ember tragédiája: Ágoston és Madách történelemfilozófiája" címmel tartotta meg előadását a Magyarságkutató Intézet MAGYAR KERESZTÉNY GONDOLKODÓK AZ ÁRPÁD-KORTÓL NAPJAINKIG című tudományos konferenciáján.