Kutatónk a Magyarságkutató Intézet egyik projektjének keretében elkészített egy interaktív térképrendszert. Ezen térképek a Szent László zarándokutak végigjárását hivatottak segíteni.


Horváth Illésnek, a Magyarságkutató Intézet SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ÉS ÖRÖKSÉGE című tudományos konferencián megtartott, "Szent László kultusza Luxemburgi Zsigmond hatalmi reprezentációjában" című előadásáról szóló összefoglaló INTERJÚJA


Luxemburgi Zsigmond magyar királlyá koronázásától kezdve diplomáiból kimutatható egyfajta bensőséges tisztelet Szent László iránt, mely egész uralkodását végig kísérte. Ez a személyes vonzalom, amely a szent király emlékének tudatos ápolásával párosult, már a korábbi évtizedekben is megfigyelhető volt az Anjou királyok dinasztikus politikájának kísérőjelenségeként.


Hidán Csabának a Magyarságkutató Intézet SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ÉS ÖRÖKSÉGE című tudományos konferencián megtartott, "Fegyverzet Szent László király idejében és a freskókon" című előadásáról szóló összefoglaló INTERJÚJA


Hidán Csaba előadásában a Szent László-kori fegyverzetet és viseletet mutatta be. Kiemelte, hogy a XI. századból nem maradt fenn képzőművészeti alkotás, ezért a fennmaradt XIII-XIV-XV. századi freskókon mindig koruk fegyverzetét ábrázolták a festők.


Tóth Anna Juditnak, a Magyarságkutató Intézet SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ÉS ÖRÖKSÉGE című tudományos konferencián megtartott, "Szent László lánya, Piroska" című előadásáról szóló összefoglaló INTERJÚJA


Az előadó Szent László leányához, Szent Eirénéhez kapcsolódó vagy esetlegesen kapcsolódó hagyomány néhány bizonytalan pontját vizsgálta, elsőként a szentéletű császárné eredeti, Pyrisk nevének értelmezésére vonatkozó hipotéziseket, úgy mint: Piroska, Prisca vagy Paraszkéva.


Varga Gergelynek, a Magyarságkutató Intézet SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ÉS ÖRÖKSÉGE című tudományos konferencián megtartott, "Szent László és az Árpád-ház genetikai vizsgálata" című előadásáról szóló összefoglaló INTERJÚJA


Az előadó kiemelte, hogy a Szent László herma a magyarság egyik legfontosabb ereklyéje. A Magyarságkutató Intézet munkatársai az archeogenetikai és -genomikai módszerekkel megerősítették a Szent László hermában őrzött koponyaereklye eredetiségét.


Prof. Dr. Kásler Miklós miniszterelnöki biztos a Magyarságkutató Intézet által szervezett SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ÉS ÖRÖKSÉGE című tudományos konferencián elhangzott köszöntőjében kiváló államférfiként, kora legnagyobb hadvezéreként, a Szent Istváni életmű befejezőjeként jellemezte a lovagkirályt, aki a hit és nemzet védelmét legfontosabbnak tartva méltán érdemes arra, hogy példaként szolgáljon minden magyarok számára.