CZEGLÉDI KATALIN nyelvész mintegy fél évszázados kutatómunkáját összefoglalva elmondta: A Volga-Urál vidéke földrajzi neveinek gyűjtése Csuvasföldön kezdődött.


POMOZI PÉTER a Magyarságkutató Intézet "A magyar földrajzi nevek használata térképen, a terepen és a mindennapi nyelvben" című legújabb tudományos konferenciáján elhangzott INTERJÚJA


POMOZI PÉTER, Intézetünk Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának igazgatója elmondta: a földrajzi nevek vizsgálata a történeti nyelvészet egyik fontos részterülete.


ZÉKÁNY KRISZTINA a Magyarságkutató Intézet "A magyar földrajzi nevek használata térképen, a terepen és a mindennapi nyelvben" című tudományos konferencián elhangzott INTERJÚJA


ZÉKÁNY KRISZTINA, Intézetünk tudományos munkatársa elmondta: Ungvár és környéke mindig is többnemzetiségű terület volt.


Prof. Dr. Klinghammer István földrajztudós, kartográfus, egyetemi tanár, a Magyar Corvin-lánc Iroda vezetője Vizi László Tamás, tudományos főigazgató-helyettesünk által tolmácsolt köszöntőjével vette kezdetét a Magyarságkutató Intézet A MAGYAR FÖLDRAJZI NEVEK HASZNÁLATA TÉRKÉPEN, A TEREPEN ÉS A MINDENNAPI NYELVBEN című tudományos konferenciája. 


Borvendég Zsuzsannának, Intézetünk tudományos munkatársának a RENDSZERVÁLTOZÁSOK A XX. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON című tudományos konferencián elhangzott összegző INTERJÚJA


Alabán Péternek, az Ózdi SZC Gábor Áron Technikum és Szakképző Iskola igazgatójának a Magyarságkutató Intézet RENDSZERVÁLTOZÁSOK A XX. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON című tudományos konferencián elhangzott INTERJÚJA


Alabán Péter, az Ózdi SZC Gábor Áron Technikum és Szakképző Iskola igazgatója a rendszerváltozást követő társadalmi dezintegrációs és posztindusztrializációs folyamatokat elemezte, nemzetközi kitekintést is nyújtva más, európai országokban zajló hasonló jellegű változásokkal. 


Halmy Kundnak, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum tudományos segédmunkatársának a Magyarságkutató Intézet RENDSZERVÁLTOZÁSOK A XX. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON című tudományos konferencián elhangzott INTERJÚJA