SASHALMI-FEKETE TAMÁS, a Történeti Kutatóközpont munkatársának az "ÉG KIRÁLYÁT HŰN KÖVETTED, ORSZÁGUNKAT VÉDELMEZTED" tudományos konferencián elhangzott "Szent László tisztelete a középkori székelyeknél" című előadása. Kutatónk a középkori székelyek Szent László-kultuszának számos ránkmaradt emlékét; falképeket, Szent László nevét viselő településeket, a lovagkirálynak szentelt templomokat és a változatos helyi legendákat mutatta be előadásában.


SASHALMI-FEKETE TAMÁS, a Történeti Kutatóközpont munkatársának az "ÉG KIRÁLYÁT HŰN KÖVETTED, ORSZÁGUNKAT VÉDELMEZTED" tudományos konferencián elhangzott "Szent László tisztelete a középkori székelyeknél" című előadása. Kutatónk a középkori székelyek Szent László-kultuszának számos ránkmaradt emlékét; falképeket, Szent László nevét viselő településeket, a lovagkirálynak szentelt templomokat és a változatos helyi legendákat mutatta be előadásában.


DR. TEISZLER ÉVÁNAK az "ÉG KIRÁLYÁT HŰN KÖVETTED, ORSZÁGUNKAT VÉDELMEZTED" tudományos konferencián elhangzott INTERJÚJA. Kutatónk a lovagkirály kapcsán elmondta: 1192-es szentté avatásával létrejött a Szent Királyok Nemzetsége, amely a középkori Magyar Királyság eszemeiségét mindvégig meghatározta. 


DR. TEISZLER ÉVA, a Történeti Kutatóközpont tudományos főmunkatársának "ÉG KIRÁLYÁT HŰN KÖVETTED, ORSZÁGUNKAT VÉDELMEZTED" tudományos konferencián elhangzott "A Szentkirályok kultusza a középkori Magyar Királyságban" című előadása. 2022-ben több jelentős és kerek évfordulót ünneplünk, amelyek közül kiemelkedő az Aranybulla kibocsátásának 800. és I. László király szentté avatásának 830. évfordulója. Méltó, hogy hogy ezekről az eseményekről elsősorban azokon a helyeken emlékezzünk meg, amelyekhez a leginkább kötődnek - fogalmazott kutatónk a X. Szent László Napok keretében a Magyarságkutató Intézet által szervezett és megtartott tudományos konferencián. 


VIZI LÁSZLÓ TAMÁS, a Magyarságkutató Intézet tudományos főigazgató-helyettesének a nagyváradi "ÉG KIRÁLYÁT HŰN KÖVETTED, ORSZÁGUNKAT VÉDELMEZTED" című tudományos konferencián elhangzott köszöntője. A Magyarságkutató Intézet küldetéséről szólva Vizi László Tamás elmondta: "A nemzeti kormány által létrehozott nemzeti intézmény a nemzetet szolgálja" A mai magyar történettudomány tematizálásán keresztül feladatunk iránymutatást nyújtani, a magyarság felé eljuttatni a korábban eltagadott, szőnyeg alá sepert értékeket. 


DR. PÁLFI JÓZSEF, a Partiumi Keresztény Egyetem rektorának, a rendezvény fővédnökének a nyáron Nagyváradon, a X. Szent László Napok keretében a Magyarságkutató Intézet, a Magyar Polgári Egyesület és a Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad együttműködésében megrendezett "ÉG KIRÁLYÁT HŰN KÖVETTED, ORSZÁGUNKAT VÉDELMEZTED" című tudományos konferencián elhangzott köszöntője. Rektor úr megnyitójában László királyt a nemzetpolitika egykori képviselőjeként, sajátos szellemi erőtérként, a nemzet közös érdekeire mutató őseink egyik legnagyobbjaként jellemezte. 


LIGETI DÁVID, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főmunkatársának "AZ ERDÉLYI ÉRTELMISÉGI ALAKJA MIKÓ MŰVEIBEN" című előadásában azt elemezte, milyen feladatokat szánt Mikó Imre az erdélyi magyar értelmiségnek. 
Kiemelte: Mikó nekik szánta az irányító szerepet, s biztos volt benne, hogy az erdélyi magyar kisebbség sorsa nagyban függ tőlük.


FAZAKAS ZOLTÁN JÓZSEF (Károli Gáspár Református Egyetem, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet Tudományszervezési Főosztály) "A NEMZETISÉGI TÖRVÉNY TÉTELEI - A NEMZETISÉGEK IGÉNYEI. AKKOR ÉS MOST? LEVONHATÓ TANULSÁGOK" című előadásában ismertette a dualizmus időszakának fontosabb, nemzetiségeket érintő törvényeit, vizsgálva azt, hogy melyek azok a megállapításai erre vonatkozóan Mikónak, melyek ma is megállják helyüket, s melyek lehetnek azok, melyeket azóta meghaladt a történettudomány.


TARJÁN TAMÁS, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója "MIKÓ IMRE, A NEMZET(ISÉG) POLITIKAI GONDOLKODÓ" című előadása a Nemzetiségi jog és nemzetiségi politika című hatalmas munkát mutatta be kitérve az 1868. évi nemzetiségi törvény, a Trianon előtti nemzetiségpolitika, és a jelen és a vágyott jövő értékelésére is. 


KÖŐ ARTÚR, a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontja munkatársának "KI VOLT MIKÓ IMRE?" című előadása a bánffyhunyadi születésű jogtörténész életútját, tudományos tevékenységét mutatta be.